Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Våldtäktsmännen

Kvinnomisshandel

Självförsvar

Sexualbrott.se

Detta är en privat hemsida med fakta om sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt, kvinnomisshandel och självförsvar för kvinnor. Syftet med sidan är att sprida information om brotten.


Sexuella övergrepp mot barn
3285 sexualbrott mot barn anmäldes 2003. De flesta övergrepp begås inom familjen. 7-8 % av kvinnorna och 1-3 % av männen utsattes för sexuella övergrepp i barndomen.

Vilka är pedofilerna
En pedofil är en vuxen med sexuell dragning till barn, har antagligen stannat sexuellt i utvecklingen. Alla pedofiler begår inte övergrepp.

Våldtäkt
2565 våldtäkter anmäldes 2003, ca vart tredje våldtäkt anmäls. De flesta våldtäkter begås inomhus av känd gärningsman. Många våldtäkter stannar vid försök, tack vare kvinnans försvar.

Vilka är våldtäktsmännen
En majoritet var tidigare dömda, många hade problem. Våldtäktsmännen har problem med sin sexualitet.

Kvinnomisshandel
12 987 kvinnomisshandels brott anmäldes 2002. Hälften anmälde vid första våldstillfället. Orsaken var oftast att mannen blev arg eller bråk före. Individuella orsaker till att vissa män misshandlar.

Självförsvar för kvinnor
8 av 10 kvinnor försvarade sig vid våldtäkt. Skrika högt är bästa försvaret.

Ifall någon vill veta vem Sören Wallsten är.

Du får citera, göra referat och hämta uppgifter fritt från dessa sidor om du anger källa.
URL: http://www.sexualbrott.se