SexualbrottSexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Våldtäktsmännen

Kvinnomisshandel

Självförsvar

Litteraturförteckning

Länkar

Behandling av dömda för sexualbrott

För att en behandling ska lyckas måste patienten själv inse att denne har ett problem och vara motiverad till behandling. Själva sexuella läggningen kan givetvis inte behandlas, men däremot bl.a. förmågan till empati, att inte förneka brottet. Gruppterapati har visat sig vara framgångsrik, men då är t.ex. återfallsförbrytare inte med. (Martens 1998 s36 ff)

Återfallsförebyggande: Behandling vilket går ut på att lära förövaren känna igen de situationer denne kunde begå ett övergrepp och undvika det. 3 av fyra pedofiler hade planerat brottet. (Martens 1998 s 38)

Behandlingens resultat. Av 106 behandlade män dömda för sexualbrott till fängelse, återföll 4. Samma resultat visade en amerikansk undersökning av 167 förövare. (Kwarnmark & Tidefors 1999 s 132)

Behandlingen består inte enbart av en metod utan flera olika. Dessutom är det endast de som är motiverade till behandling som är med. Antagligen hjälper behandlingen bättre än om de inte varit med om det.

Den andre behandlingen är s.k. kemisk kastrering. Det innebär nästan alltid hormonbehandling med kvinnligt könshormon. Dock kan hormoner inte leda till sexuellt eller aggressivt beteende. Kemisk kastrering löser inte bakomliggande orsakerna utan måste kombineras med psykoterapi. (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 123-124)

All behandling har inriktats mot de som dömts för brott, det vore bra om det på något sätt gick att ev. förövare innan de begår brott. Att de som känner dragning till barn kan ansöka om behandling innan de ev. begår övergrepp.

En mindre del av våldtäktsmännen har mycket stark sexualdrift. där finns det medicinsk behandling.

Ett problem är att det inte finns någon kontrollgrupp för de som inte fått behandling. Antagligen ger behandling bättre resultat för de som får det jämfört med de som inte får behandling.
Oavsett om gärningsmännen tidigare var dömda, hade problem eller är pedofil så är det givetvis endast en liten del av de som begår övergrepp.

Upp

Skapad av Sören Wallsten Uppdaterad 04-11-11