Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Våldtäktsmännen

Självförsvar

Litteraturförteckning

Länkar

Kvinnomisshandel

 

Lagens definition på misshandel.

5 § Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Ur 3 kap. brottsbalken

Sedan 1998 finns en ny lag om grov kvinnofridskränkning.

Har en man begått brott enligt 3, 4 eller 6 kap. mot sin fru, sambo eller f.d. fru, sambo. Döms han om gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet, för grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Ur 4 kap. brottsbalken

 

Anmälda kvinnomisshandel och åtal

2003 anmäldes 13 390, misshandel mot kvinna av bekant inomhus, vilket närmast kommer kvinnomisshandel i statistiken. Samma år anmäldes 1 860 grov kvinnofridskränkning.

1998 ledde ca vart fjärde anmäld misshandel mot kvinna till åtal. Okt 1998 till dec 1999 ledde vart fjärde grov kvinnofridskränkning till åtal. (Grov.. 2000 s 22-23)

1,8 % av alla kvinnor mellan 20-84 år hade någon gång under 1 år utsatts för våld eller hot i bostad. För kvinnor mellan 20-29 år hade 3,8 % blivit utsatta. (Äldres.. s 264)

I SCB undersökning tog en tredjedel kontakt med polisen efter våld eller hot i bostad. Av de som inte gjorde det angav 45 % familjeskäl, rädsla för repressalier, 25 % att det var meningslöst. (Offer... 1995 s 264)

 

Varför går hon inte?

Allt våld sker inte mot nuvarande partner, utan även mot f.d. Det är inte alltid våldet upprepas. Den främsta orsaken till att kvinnan stannar är att hon fortfarande tycker om mannen.

I misshandelsförhållandet finns ett kärleksförhållande i grunden, drömmen om gemensam framtid är svårt att ge upp. Gemensamma barn är också en orsak till att hålla ihop. (Grant 1997, s 11)

Det är inte så lätt att bara gå, mannen har även positiva egenskaper för vilka hon valt honom. Om hon värderar familjen så vill hon inte överge den. (Cullberg. J. 2000 s. 448)

Ex. Mannen misshandlat sin sambo vid sex tillfällen, de försökte gå skilda vägar, men tyckte mycket om varandra.

Varför kvinnan stannar kvar

Ensamhet efter att hon har lämnat honom.
Rädsla för fortsatt våld, rädsla för värre våld om hon går.
Gemensam förhoppning om att fortsätta förhållandet.

Varför kvinnan går

Ej förhoppning om fortsatt förhållande, nytt liv.
Rädsla för våld.
(Hyden 1995 s. 166-167)

 

Varför tar hon tillbaka anmälan

Sedan 1982 ligger misshandel inomhus under allmänt åtal. Vilket betyder vem som helst kan anmäla brottet, i praktiken är det i de allra flesta fall kvinnan. Polisen klagar ibland att kvinnan tar tillbaka anmälan, det går inte men innebär att hon inte vill medverka i förundersökningen.

En orsak kan vara rädsla. Den främsta orsaken kan vara att kvinnan vill få stopp på själva misshandeln inte främst medverka till åtal mot mannen och därigenom en rättegång. (Hyden 1995, s. 34-36)

Ex. Mannen svartsjuk, kontrollerade allt. Anmäld flera ggr för misshandel men tagit tillbaka anmälan.

 

Fortsättning Olika orsaker till kvinnomisshandel

Skapad 01-08-21 av Sören Wallsten   Uppdaterad 04-11-12