Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Våldtäktsmännen

Kvinnomisshandel

Självförsvar

Litteraturförteckning

Länkar

 

Våldtäkt

Drogning och våldtäkt Sida av Svenska Narkotika Polisföreningen

 

Sexuella övergrepp mot barn

Barn som utsatts för sexuella övergrepp 15 expert rapporter från om sexuella över mot barn, från socialstyrelsen. Kan laddas ned i PDF.

Medusas skratt En f.d. barnprostitueras berättelse.

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Arbetar för ett samhälle fritt från sexuella övergrepp.

RSCI stödcenter mot incest För kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Mycket information. 

SINSU Svenska Internet-Nätverket för Sexuellt Utnyttjade

Stoppa barnpornografin och pedofilerna på nätet Catweb har många länkar till sidor mot barnpornografi och pedofiler. NY!!

 

 

Kvinnomisshandel

Anhörighetsgruppen mot Fysiskt/Psykiskt Partnersvåld Mor -och farföräldrar, som arbetar för att förändra samhällets syn på partnersvåld.

Brottsoffer och Kvinnomisshandel Mycket information om kvinnomisshandel och andra brott.

Kvinnofridsportalen Om mäns våld mot kvinnor. Bakom står 16 statliga myndigheter.

 

Föreningar och organisationer

BRIS Barnens Rätt i Samhället Hjälper barn som far illa.

Brottsförebyggande Rådet Statistik och publikationer om brott.

Ecpat Barnens rätt mot kommersiell sexuell exploatering.

Svenska folket MOT våldet En mycket omfattande länksida om sidor mot våld uppdelat i olika kategorier.


Skapad 98-01-04 av Sören Wallsten     Uppdaterad 05-01-07