Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Våldtäktsmännen

Kvinnomisshandel

Självförsvar

Litteraturförteckning

 

Cullberg, J, 2000. Dynamisk Psykiatri. 6:e utgåvan. Natur och Kultur.

Demitz-Helin, T, 1998: Överfallsvåldtäkter, Stockholms län (arbetskopia, preliminära resultat, 1998-05-08) Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisen.

Grant, C. 1997. Våld mot kvinnor. Stockholms stad.

Grov kvinnofridskränkning 2000. Stockholm. Brottsförebyggande rådet.

Hedlund, E. 1995: Fruktan för närhet, Carlssons bokförlag, Stockholm.

Hyden, M. 1995. Kvinnomisshandel inom äktenskapet, Falköping: Liber Utbildning

Kwarnmark, E, Anderson Tidefors, I, 1999: Förövarpsykologi. Falun: Natur och Kultur.

Kvinnofrid Del A. 1995. Kvinnovåldskommisisionen. SOU 1995:60. Fritzes kundstjänst.

Lundgren, E. 1992. Gud och alla andra karlar, Stockholm, Natur och Kultur

Martens, P. L. 1990: Sexualbrott mot barn, Stockholm, Brottsförebyggande rådet, Allmäna förlaget

Martens, L. P. 1998: Pedofili barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn , Stockholm, Brottsförebyggande rådet

Misiowiec, G. 1993: "Våldtäkt utifrån ett kulturkonflikt-perspektiv". Institutet för Psykoterapi och Interkulturell Kommunikation AB. Stockholm.

Normann, E K. 1995: Barn och sexuella övergrepp, Bonniers utbildning, Stockholm.

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-1993. 1995. Statistiska Centralbyrån. Stockholm.

Rying, M. 2001: Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, DocuSys, Sollentuna. BRÅ

Svedin, C-G. 1999: Definitioner och förekomst. PDF-fil

Svedin, C-G. 2000: Orsaker och risker. Stockholm. PDF-fil

Svensson, B. 1998: 101 pojkar. Rädda barnen.

Wittrock, U, 1995: Våldtäkt (inklusive försök, 1984-1994, KR info 1995:7, Statistiska Centralbyrån.

Äldres Levnadsförhållanden 1986-1998. 2000. Statistiska Centralbyrån. Stockholm.


Skapad 99-02-28 Sören Wallsten     Uppdaterad 05-04-24