Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Våldtäktsmännen

Kvinnomisshandel

Litteraturförteckning

Länkar

Självförsvar för kvinnor

 

Kvinnors försvar vid försök till våldtäkt

2003 anmäldes 2565 våldtäkter ,ca vart fjärde utomhus. Vart tredje stannade vid försök utomhus och vart nionde inomhus. Oftast tack vare kvinnans försvar.

Försvaret var oftast anpassat efter angreppet, kvinnan försökte ta sig ur loss. Obs! P.g.a. urvalet går det inte att dra slutsatser för alla försök till våldtäkt, men ger en bild hur kvinnor försvarat sig.

Diagram 1 Orsak till försök till våldtäkt

sjalvforsvar.gif (3039 bytes)

 

När angriparen flydde var det oftast då någon kom eller kvinnan skrek. Anledningen är att angriparen inte vill bli upptäckt.

Skrika högt är bästa försvaret
Av de 22 kvinnor som skrek flydde angriparen i 12 fall. De flesta använde samtidigt annat självförsvar, som tagit sig loss, sparkat eller slagit till. I några fall slog mannen till kvinnan innan han flydde.

8 av 10 kvinnor försvarade sig

Det finns inte någon svensk undersökning av hur många kvinnor som försvarat sig och resultatet. Enligt en amerikansk undersökning skyddade sig 8 av 10 för våldtäkt och sexuella övergrepp. De flesta gjorde motstånd på något sätt.

Lite över hälften tyckte att det hjälpte, av de hade över hälften skrämt angriparen eller flytt. För en av fem hade försvaret förvärrat situationen. CVUS98

Försvaret lyckas inte alltid, det beror på angreppet, hur motiverad angriparen är och även kvinnan. Inomhus är dock chansen att klara sig mindre än utomhus. De som försvarar sig ökar sina chanser att klara sig bättre än de som inte gör det.

 

Våldtäkt inomhus

Tre av fyra våldtäkter sker inomhus. Även om det går att försvara sig mot överfall inomhus är det givetvis svårare, chansen att klara sig är mindre. Våldtäkt inomhus sker oftast i särskilda situationer. Se våldtäkt

För den som är rädd, oavsett om det finns skäl eller inte. Kan det vara en hjälp att ha sällskap när man går ut.

 

Hinder för försvar

De allra flesta försvarar sig, det är självbevarelsedrift. Skäl att inte göra det kan vara naturlig rädsla eller inte vet hur man kan göra.

I genomsnitt begås ett känt sexmord mellan obekanta per år. (Rying, M. s. 14) Det har visats sig att den som försvarat sig har stor chans att klara sig.

Risken är att rädslan för våld blir mycket större än den lilla risk att utsättas för det, skulle något hända är chansen att klara sig mycket stor.


Upp

Skapad 97-09-29 av Sören Wallsten     Uppdaterad 04-11-11