Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäktsmännen

Kvinnomisshandel

Självförsvar

Litteraturförteckning

Länkar

Våldtäkt

Lagens definition på våldtäkt.

Den som med våld eller hot om våld, tvingar någon till samlag eller liknande, döms till fängelse mellan två till sex år. Ur Brottsbalken, Kap 6 Sexualbrott

Anmälda brott och åtal

2003 anmäldes 25658 våldtäkter varav 692 utomhus. Det är framförallt våldtäkter inomhus som har ökat under perioden medan våldtäkter utomhus ligger på en jämn nivå.

Enligt en amerikansk årlig brottsofferundersökning anmäls vart tredje våldtäkt. (Rennisson 1999 PDF-fil)

valdtakter1994-2003.gif (3823 bytes)

BRÅ

 

Vart fjärde våldtäkt begås utomhus

Alla våldtäkter utomhus är inte överfall av en okänd man. Många brott stannar vid försök ofta tack vare kvinnans försvar Ex: Kvinna gick på gångväg, okänd man släpade henne till gräsmatta. Hon gjorde motstånd och slet sig loss.

Platsen är vanligast nära offrets bostad eller några mil därifrån. Vanligen på gångväg, cykel väg och trottoar till grönområden.

TidenDe allra flesta skedde mellan midnatt och tidig morgon. Under helgen inträffar flest brott. (Demitz-Helin 1998)

 

Kvinnans relation till förövaren

Okänd Här ingår givetvis överfallsvåldtäkter av okänd gärningsman.

Nyligen bekant Mannen och kvinnan träffades på restaurang eller på stan och bägge följt med till den andre. I en del fall var kvinnans syfte annat t.ex. få skjuts hem eller sova över. Ex: Kvinna lovad skjuts hem av en man från restaurang i stället kör han till en annan lägenhet där han våldtar henne.

Bekant Tidigare bekant med mannen. Troligen har mannen tidigare visat intresse för kvinnan.

Partner/f.d. partner Mannen är kvinnans make/sambo eller pojkvän. Några kvinnor kan utsättas för flertal våldtäkter.
F.d. förhållande, de kan ha träffats. I en del av förhållanden där våldtäkt förekomit har även annat våld förekommit.

Övrigt Våldtäkt mot barn i familj, incest.

Indelningen är hämtad från en våldtäktstudie på 46 kvinnor som kommit till Södersjukhuset, Stockholm Våldtäkt, tre delstudier och dömda för våldtäkt 1988 (Misiowiec, 1993) Det går inte att se p.g.a. materialet hur stor andel ingick i varsin grupp. Men okänd gärningsman tillhör troligast den minsta gruppen.

 

Hur kan våldtäkter förebyggas

Våldtäkt sker oftast i vissa speciella situationer. Undviker man de är risken för våldtäkt mycket mindre. T.ex. undviker man för öde platser är det rätt ofarligt att vara ute på natten.

Att en kvinna följer med hem betyder inte att hon vill ha sex. Det kan leda till missförstånd.

Många våldtäkter stannar vid försök, särskilt utomhus. Om eventuella gärningsmän visste att det inte är så enkelt att begå en våldtäkt kanske de inte skulle göra det. Dels skulle andra kvinnor veta hur de kan försvara sig

fortsättning Varför begår män våldtäkt, något om offren, behandlingsmetoder.Skapad 97-07-27 av Sören Wallsten    Uppdaterad 04-11-11