Sexualbrott


Sexuella övergrepp

Pedofilerna

Våldtäkt

Kvinnomisshandel

Självförsvar

Litteraturförteckning

Länkar

Varför begår män våldtäkt?

 

Våldtäktsmannen är inte vem som helst

Av de 154 män som dömdes för våldtäkt 1988 var hälften födda utomlands. 6 av 10 var tidigare dömda, vart tredje för våldsbrott. 4 av 10 var arbetslös vid brottstillfället,  de som hade arbete kom nästan alltid från socialgrupp III. (Misiowiec 1993 s 24, 27)

7 av 10 offer för överfallsvåldtäkt var under 30 år. Ca vart tredje mellan 15-20 år. (Demitz-Helin 1998)

 

Olika sorters våldtäktsmän

Våldtäkter kan enligt Groth delas in efter vilket våld som användes. Syftet med våldtäkten är olika. Referat ur Förövarpsykologi av Kwarnmark, Andersson 1999.

Maktvåldtäkt: Är vanligast, ofta planerad. Orsaken är starkt kontroll behov över en annan människa. Sexualiteten kompenserar en stark känsla av otillräcklighet. Därför måste han förneka att det gällde våldtäkt, att kvinnan istället frivilligt gått med på sex.

Vredesvåldtäkt: Oftast oplanerad, mer våld än nödvändigt. Ofta svårighet med att få erektion vilket kan leda till att förövaren tvingar offret till oralsex eller att onanera. Sexualiteten är ett utlopp för långvarig vrede, våldtäkten kan utlösas av någon händelse.
Ex. En kvinnan f.d. fästman var på besök, när hon ville han skulle gå blev han arg. Slog sönder saker och misshandlade sedan kvinnan för att sedan våldta henne.

Sadistisk våldtäkt: Sadisten får sexuell tillfredställelse av våldet i sig och offrets lidande. Våldet sker ofta på ett rituellt sätt. Det ovanligaste brottet.
(Kwarnmark & Tidefors 1999, s 32-35)

 

Våldtäktsmännens sexualitet

Varför försökte inte gärningsmannen ta kontakt med kvinnan först för att frivilligt kunna ha sex?

E. Hedlund har lett flera gruppterapier med män som begått sexualbrott. "Min genomgående upplevelse är att männen på en gång både längtat efter och skytt närhet till en kvinna - en problematik som kommit till uttryck på många sätt " (Hedlund 1995 s 39)

Våldtäktsmän har ofta utsatts för våld under barndomen, osäker på sin sexualitet redan som barn. Förövare beskriver ofta sig själv som maktlös och känner vanmakt. Något som till slut måste få utlopp, i en våldtäkt, antingen av en impuls eller planerad. (Kwarnmark & Tidefors 1999, s. 66-67)

Problemet med sexualiteten och kontakt med andra verkar vara en gemensam nämnare för våldtäktsmän. Orsaken beror på händelser i barndomen. Det förklarar varför de inte försökte ta kontakt först. I vissa fall har faktiskt förövaren gjort det, men när kvinnan nekat har mannen våldtagit henne.

Fortsättning Behandling av dömda för sexualbrott

Skapad 97-09-11 av Sören Wallsten     Uppdaterad 04-11-11